Fredrik Lundell: Hellre diskussioner än föreläsningar.


https://www.kthmagazine.se/artiklar/hellre-diskussioner-forelasningar

Annonser