Åsa & Dan: Mot bättre nätföreläsningar

En film med goda råd om vad du kan kan tänka på när du planerar en nätföreläsning. Filmen är producerad av Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk, LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad.

Film: Mot bättre nätföreläsningar

Den artikel som nämns i filmen hittar du på http://pgbovine.net/publications/edX-MOOC-video-production-and-engagement_LAS-2014.pdf

En sammanfattning av Åsa och Dans tips:

Syfte, syfte och syfte!
Var klar över syftet med din föreläsning! Ofta handlar det om att hjälpa studenterna om att ta sig igenom kurslitteraturen:

 • korta föreläsningar där man sammanfattar de olika kapitlen,
 • föreläsningar där man förklarar viktiga begrepp,
 • en föreläsning där man ger studenterna en fråga eller ge en förförståelse inför kommande litteratur,
 • förbereda studenterna inför en kommande aktivitet,
 • föreläsning med studenternas egna frågor (on demand),
 • en motivations och pepp-föreläsning

Håll filmen kort, inte långa istället ofta förekommande, fördel att det blir enkelt att göra om/uppdatera, du kan möblera om ordningen eller plocka de avsnitt du behöver

Avgränsa och avgränsa med hjälp av syftet, låt varje del ha ett eget pedagogiskt syfte,

Var personlig och var dig själv, sträva inte efter perfektionism eller att vara en entertainer, på så sätt skapar du en relation med studenterna

Tala då och då direkt till kameran – till studenterna

Fundera över hur du kan aktivera studenterna under föreläsningen, uppmana te.x. studenterna att pausa och skriva något hos sig själv eller i ett forum, svara på ett frågeformulär i anknytning till föreläsningen.

Försök visualisera det du säger, te.x. med bilder eller nyckelord ej långa texter, eller använd rekvisita.

Använd dig av dialogformen, te.x. med en kollega.

Se till att ha bra ljud på din nätföreläsning.

Annonser

Åsa & Dan: När du planerar en presentation

Några råd när du planerar en PowerPoint-presentation.

Film: När du planerar en presentation.

Sammanfattning av Åsa & Dans råd:

 • begränsa mängden text, använd nyckelord
 • använd stort teckensnitt och gör varje sida luftig
 • undvik animeringar (rörelser av text och bild)
 • använd samma teckensnitt rakt igenom
 • använd bilder som stämmer med budskapet eller som illustrerar en känsla
 • presentationen ska vara ett stöd för dina åhörare inte ett manus för dig
 • illustrera detaljer som siffror med hjälp av figurer och diagram,  men gör dem förenklade och överskådliga
 • dela hellre upp mer omfattande information över flera sidor/diagram
 • dela upp långa citat på flera sidor och ge åhörarna tid att hinna läsa det som står
 • se till att olika texttyper har samma storlek
 • använd harmoniska och kontrastrika färger, använd vald färgskala hela presenationen rakt igenom

I nedanstående film visualiserar Dan ytterligare för hur du skapar bra presentationer: