Contact

Charlotte Christoffersen
IT-pedagog /ICT-educater

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Utbildningsenheten i Revinge
Swedish Civil Contingencies Agency College Revinge

Kontakt: charlotte.christoffersen(at)msb.se

Annonser